Creación de sendeiros

ATENCIÓN:

Os sinais de GR e PR son marcas rexistradas en España pola FEDME e ninguén as pode usar sen o seu permiso. En Galicia o permiso é xestionado a través da Federación Galega de Montañismo – FGM -.

Normas de Sendeirismo en Galicia

Listaxe de normativas relativas a sendeiros homologados no territorio competencial da Federación Galega de Montañismo.

Ver a Normativa Estatal

Ver a Normativa Galega 

Técnicos de Sendeiros Galegos

En aplicación do Capítulo 3 da Normativa de Homologación de Sendeiros de Galicia procédese a publicar a
LISTAXE OFICIAL (ver listaxe)

Información de contacto

Para contactar coa Federación Galega de Montañismo debe facerse en horario de 11 a 13:30 horas e de 17:30 a 20:30 horas de luns a venres.
Para temas relativos ao sendeirismo deben remitirse ao Vogal de Sendeiros.
Datos de Contacto.

Recomendamos o enlace coa páxina de Turgalicia (www.turgalicia.es) e concretamente coa publicación de “Galicia. Sendas para descubrir un país” que foi realizada en colaboración entre Turgalicia e a Federación Galega de Montañismo.


Condicións de especial relevancia sobre enlaces dende e cara este sitio web

A FGM non se fai responsable do contido doutros sitios e páxinas web alleas, aos que os enlaces que contén este sitio web puidesen conducir ao usuario.
A FGM non exerce ningún tipo de control sobre devanditos sitios web e xa que logo non se fai responsable dos danos producidos por contidos ilícitos, pola súa calidade, desactualización, indisponibilidade, erro e inutilidade dos contidos e/ou servizos dos sitios enlazados nin por calquera outro dano que non sexa directamente imputable á FGM.
O enlace a este sitio dende outras páxinas web tampouco implica que a FGM subscriba ou aprobe os seus contidos nin supón relación corporativa ou comercial algunha.
A existencia de enlaces non debe presupor tampouco a existencia de acordos cos responsables ou titulares dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación da FGM coas manifestacións, contidos ou servizos provistos.
(Ver condicións de uso)

Share Button