RESUMO DAS REUNIONS ZONAIS DA FGM

A finais do mes de febreiro de 2018 tiveron lugar as reunións zonais da Federación Galega de Montañismo, que nesta ocasión tiveron por escenario Ferrol, Lugo, Ourense e Vigo.

Estos encontros teñen por obxetivo que todos os clubs galegos, formen ou non parte de Asemblea da nosa Federación, podan expoñer as súas inquedanzas e informarse sobre o noso deporte e as súas múltiples modalidades.

Falouse de todo de carreiras por montaña,  de construccións e utilización de rocódromos en Galicia, da rede gaelga de sendeiros homologados, dos refuxios federativos e obra de acondicionamento dos mesmos, dos cursos de nosa EGAM, do encontro de alpinismo, tamén do aumento de competicións, das xornadas de tecnificación, didáctica e actividades,  carreiras por montaña e un longo etcétera.

Un dato a destacar foi que a finais de xaneiro no 2017 había 1800 licencias e este ano a 31 de xaneiro tíñamos xa 4100 tarxetas o que permite pensar que este ano teremos novamente un aumento espectacular das mesmas.

Comunicáronse aspectos organizativos dos eventos estatais FEDME a desenrolar en Galicia este ano pola nosa FGM; como o “Campionato de España de escalada de deporte escolar” e a reunión das “Escuelas autonómicas da escuela Española de alta montaña” organizada pola nosa EGAM, ambos eventos terán lugar en Santiago de Compostela, tamén o “Campionato de España de clubs de carreiras por montaña” en Parada de Sil (Ourense) e unha proba do ranking de marcha nórdica da FEDME en Vigo.

As reunións foron moi útiles e plantexáronse novas iniciativas sobre o noso deporte, e clarificáronse non poucas dúbidas que tiñan directivos de diferentes clubs galegos sobre algún aspectos da organización federativa.

En todas as reunións estivo presente o presidente da FGM Adolfo Puch acompañado de diferentes directivos e persoal técnico;o vicepresidente 1º Raúl Leiros, o secretario xeral Manuel Domínguez, o director técnico José Manuel Pérez, o director da EGAM David Pérez, a vogal de Comunicación Cristina Conde, o vogal de promoción Infantil Fernando Pérez,e os delegados provinciais, etc.

Pensamos que ditas reunións como en outros anos resultaron satisfactorias, útiles e clarificadoras para todos 

Share Button
This entry was posted in COMUNICADOS, Varios. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • PROGRAMA Eu son DGAN

    eu son dgan

  • Estamos en Facebook!

  • DESCARGAS

  • FOTOS DAS ACTIVIDADES

  • 2018 COPA GALEGA CARREIRAS POR MONTAÑA

  • 2018 COPA GALEGA ANDAINAS 50 KM

  • 2018 COPA GALEGA DE ESCALADA

  • METEOROLOXÍA