Reforma refuxio Torrebarrio

Fai uns días aprobouse na asamblea extraordinaria o orzamento para a reparación do refuxio de Torrebarrio. Dun xeito inmediato executouse a orde para comezar coas obras de mellora exterior e troco da cuberta do nosa casa en Torrebarrio, San Emiliano (León).

A obra compoñese, entre outras, da elevación posterior do tellado para dotalo dunha maior pendente, coa que se alixeirará a carga cando neva e se incrementará o confort interior.

Por outro lado, tamén en próximas datas, se acometerán as obras de mellora interior e posta a punto do refuxio da A Seara, no Caurel.

Refuxio Torrebarrio

Share Button
This entry was posted in COMUNICADOS, Varios. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • PROGRAMA Eu son DGAN

    eu son dgan

  • Estamos en Facebook!

  • DESCARGAS

  • FOTOS DAS ACTIVIDADES

  • 2018 COPA GALEGA CARREIRAS POR MONTAÑA

  • 2018 COPA GALEGA ANDAINAS 50 KM

  • 2018 COPA GALEGA DE ESCALADA

  • METEOROLOXÍA