Primeira reunión FEDME de Vogais de montañismo feminino

O pasado 16 de decembro en Madrid, no marco do Encontro de Montañeiros FEDME, realizouse a primeira reunión FEDME de vogais de montañismo feminino das diferentes federacións autonómicas, na que participou a nosa vogal de montañismo feminino, Josefina Maestu Almeida.

Nesta reunión que foi presidida polo presidente da FEDME, Joan Garrigós Toro, estiveron tamén presentes:

 • O xerente da FEDME: Lluís López Leiro
 • O secretario xeral da FEDME: Eduard Navarro Martínez
 • O director técnico da FEDME: Lluís Giner Arnabat
 • A Vogal, responsable del Programa mujer y deporte, Nuria Domínguez Azpeleta
 • Presidentes dalgunhas federacións autonómicas
 • Vogais de muller e deporte de federacións autonómicas.

Despois dunha posta en común inicial, formouse o grupo de traballo, presidido pola vogal “responsable del Programa mujer y deporte FEDME, Nuria Domínguez Azpeleta”, e as vogais de muller e deporte de diferentes federacións autonómicas.

Consideramos que esta reunión foi moi productiva, e que foi o xerme para crear xinerxias e colaboracións entre as diferentes comunidades autónomicas e a FEDME, coas seguinte finalidades:

 • Aumentar o número de mulleres que practiquen as disciplinas deportivas que se recollen nesta federación.
 • Se utilice unha linguaxe inclusiva tanto nas federacións autonómicas como na FEDME: revisións de regulamentos deportivos, protocolos, comunicacións, circulares, etc.
 • Promover a concialiación cando se organicen actividades federativas nas que participen mulleres.
 • Visualizar o deporte feminino nas disciplimas destas federacións no ámbito actual, e as pioneiras.

Esta reunión tivo tres partes:

 1. Na primeira parte se realizou unha posta en común da situación do deporte feminino nas diferentes federacións autonómicas.
 2. Na segunda parte: fixéronse propostas de cómo poder fomentar o número de mulleres que realicen actividades de montaña, nas diferentes federacións autonómicas.
 3. Para finalizar, dende as vogalías de montañismo feminino, realizáronse diferentes propostas a FEDME, entre as que destacamos as seguintes:
 • A creación dun “Comité nacional de mujer y montañismo”.
 • Que en todas as formacións federativas, haia unha parte de formación en temas de xénero e igualdade.
 • Maior visualización na páxina oficial da FEDME da vogalía de Muller e deporte. Apartados que se poden engadir neste mapa da páxina web; enlaces das diferentes vogalías de muller e deporte das comunidades autonómicas; enlaces de interés de xénero e igualdade, etc.
 • Maior visualización dos logros acadados polas mulleres con licencia FEDME.
 • Cápsula formativa de xénero e igualdade.
 • Solicitude de axudas da FEDME, para as federacións autonómicas, para as actividades de fomento de deporte feminino.
 • Impulsar dende a FEDME, que nas federacións autonómicas nas que no haxa vogalías de muller e deporte, que se cree esta vogalía.
Share Button
This entry was posted in COMUNICADOS, Varios. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • PROGRAMA Eu son DGAN

  eu son dgan

 • Estamos en Facebook!

 • DESCARGAS

 • FOTOS DAS ACTIVIDADES

 • 2018 COPA GALEGA CARREIRAS POR MONTAÑA

 • 2018 COPA GALEGA ANDAINAS 50 KM

 • 2018 COPA GALEGA DE ESCALADA

 • METEOROLOXÍA