Licenzas FGM 2015

2015castellano

Como consecuencia do proceso electoral da Federación Galega de Montañismo e da obrigación legal da aprobación dos prezos das licenzas mediante Asemblea Xeral (LEI 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia; Tit.III, Cap.II, Art.28.5, parágrafo 4º), tense convocado a Asemblea Xeral Extraordinaria da FGM con carácter de urxencia e no prazo máis breve posible, co fin de cumprir a legalidade e poder aprobar os prezos das licenzas para 2015.
Se non hai incidencias durante a súa tramitación (o día 27/12/2014) agardamos que nos últimos días de decembro podamos publicar os prezos das distintas licenzas. Lembramos a tódolos interesados que as licenzas FGM/FEDME 2015 terán validez só dende a súa tramitación efectiva (comezando o período de posible habilitación dende o 01/01/2015) ata o seu vencemento o día 31/12/2015.
Comunicaremos a apertura de tramitación de licenzas ós clubs galegos en canto sexa posible.

Share Button
This entry was posted in Varios. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • PROGRAMA Eu son DGAN

    eu son dgan

  • Estamos en Facebook!

  • DESCARGAS

  • FOTOS DAS ACTIVIDADES

  • 2018 COPA GALEGA CARREIRAS POR MONTAÑA

  • 2018 COPA GALEGA ANDAINAS 50 KM

  • 2018 COPA GALEGA DE ESCALADA

  • METEOROLOXÍA