Licenza

Estar federado dáche dereito a:

  • Participar con preferencia nas actividades federativas (FGM/FEDME)
  • Participar nos cursos da Escola Galega de Alta Montaña (EGAM)
  • Axudas económicas nalgunhas actividades federativas de ámbito galego, estatal e internacional
  • Usar os refuxios galegos e os que teñan convenio
  • Prezos moi reducidos nos refuxios galegos
  • Comunicacións periódicas
  • Calendario de actividades
  • Participar en actividades divulgativas
  • Competicións oficiais de escalada e carreiras por montaña
  • Tódalas vantaxes de pertencer á Federación Española FEDME: www.ventajasfedme.es

Datos importantes

Licenzas válidas por ano natural. Tódalas licenzas caducan o 31 de decembro.
Non poderán tramitarse licenzas daqueles que omitan consignar tódolos seus datos ou o fagan de forma incorrecta.
Tódolos duplicados do carné federativo motivados por erros do clube solicitante, extravío, roubo ou ampliación de cobertura do seguro, terán que pagar 3 euros por tramitación.

Información impotante:
Calquera accidentado ten a obriga de chamar a Federación para cumplimentar un Parte de Accidente coa maior brevidade posible.

PROTECCIÓN DE DATOS:

A afiliación á FGM e a FEDME implica formar parte dunha base de datos que está rexistrada na Axencia Española de Protección de Datos, polo tanto:
“De conformidade coa normativa de Protección de Datos Persoais informámoslle que vostede autoriza a comunicar os datos que nos facilita para ser incluídos nuns ficheiros automatizados dos cales a titularidade corresponde á Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada (FEDME) e á Federación Galega de Montañismo (FGM) coa finalidade de federarse e recibir información xeral sobre os servizos, promocións e actividades relacionadas coas mesmas. Informámoslle que tamén poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación e supresión dos seus datos mediante unha comunicación dirixida á FEDME c/Floridablanca 84, 08015 – Barcelona e á FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO r/Luís Ksado 17, of.10, 36209 – VIGO”

Prezo das Licenzas Federativas Ano 2019

A información seguinte non é vinculante e só é suministrada como primeira referencia. 
Só serán vinculantes as pólizas e condicións particulares asinadas, rexistradas, vixentes e en poder da compañía de seguros e da Federación Galega de Montañismo. Para máis datos deben dirixirse ao seu clube de montaña federado.

En caso de viaxes ao estranxeiro é conveniente visitar a páxina do Ministerio de Asuntos Exteriores e as Recomendaciones de Viaje, e tamén realizar o rexistro de cidadans viaxando ao estranxeiro.

Ver coberturas en pdf (PÓLIZA)

Condiciones particulares seguro Responsabilidad Civil General

MODALIDADEÁMBITO TERRITORIALDISCIPLINAS ASEGURADASINFANTÍS
(de 0 a 13 anos) *2
XUVENÍS
(de 14 a 17 anos) *2
MAIORES
(maiors de 18 anos) *2
AESPAÑA, PORTUGAL, PIRINEO FRANCÉS, ANDORRA E MARROCOSExcursionismo, Campamentos, Marchas e Sendeirismo, Marcha Nórdica (Sen incluir a Alta Montaña en ningun caso)19€40€67€
B ESPAÑA, PORTUGAL, PIRINEO FRANCÉS, ANDORRA E MARROCOSExcursionismo, Campamentos, Marchas, Sendeirismo, Rocódromo, Alpinismo, Montaña e Alta Montaña, Escalada, Barrancos, Carreiras por Montaña, Espeleoloxía, Raquetas de Neve, Esquí de Montaña, Canicross, Snow Montaña, Marcha Nórdica, Splitboard e Vías Ferratas20€44€71€
CB MÁIS EUROPAÍdem as da B28€61€114€
DMUNDIAL (EXCEPTO EXPEDICIÓNS POLARES E MONTAÑAS DE MÁIS DE 7.000 M.)Ídem as da C44€91€165€
EMUNDIAL (PARA EXPEDICIÓNS POLARES E MONTAÑAS DE MÁIS DE 7.000 M.)Ídem as da Dxx548€
OT IDEM Á "B" (SÓ OUTUBRO, NOVEMBRO E DECEMBRO) *1Ídem as da Bx34€50€
AUGALICIAÍdem as da B só en Galicia16€34€49€

TODAS AS LICENZAS ADMITEN SUPLEMENTOS:

BTT (+25’50€), ESQUÍ ALPINO (+34’80€), ESQUÍ DE FONDO NÓRDICO (+7€) E SNOWBOARD (+49€).

(*1) As licencias OT son Licencias tipo B só para os meses de outubro, novembro e decembro para persoas que fedéranse por primeira vez.
(*2) Categoría infantil: Ata 13 anos cumpridos no 2018. Categoría xuvenil: de 14 a 17 anos cumpridos no 2018. Categoría maiores de 18 a 84 anos cumpridos no ano 2018.

Descargar cadro licencias 2019

 

Nº CTA BANCARIA FGM Nova Galicia Banco Cta: 2080/5104/86/3040016923 (NÚMERO DE CONTA SÓ VÁLIDA PARA OS CLUBS)

 

(NOVO!) SUBVENCIONS 2019 INFANTIL E XUVENIL

Todos os infantís e xuvenís que acrediten ter un Pai ou Nai federados, obterán un desconto do 50% SÓ no prezo do seguro.

Licencia A Infantil    7,12 €

Licencia A Xuvenil   13,75 €

Licencia B Infantil      7,25 €

Licencia B Xuvenil    15,50 €

Licencia C Infantil     11,60 €

Licencia C Xuvenil   24,46 €

Licencia D Infantil   19,75 €

Licencia D Xuvenil   39,73 €

Licencia AU Infantil    5,85 €

Licencia AU Xuvenil 13,72 €

Licencia OT Xuvenil  10,60 €

 

SEGUROS ESPECIAIS 2019
Seguro deportivo con validez por día. Non é equivalente a unha licenza.

SEGURO DIARIO 1: ESPAÑA (EXCURSIONISMO, MARCHA, SENDEIRISMO, CARREIRAS POR MONTAÑA, MARCHA NORDICA, (PREZO 4 €)

SEGURO DIARIO 2: ESPAÑA, PIRINEO FRANCES, ANDORRA, PORTUGAL E MARROCOS, IGUAL SD1+ ROCODROMO, CANICROSS, ALPINISMO, MONTAÑISMO, ALTA MONTAÑA, ESCALADA, BARRANCOS, ESPELEOLOGIA, RAQUETAS, ESQUI DE MONTAÑA, SNOWBOARD, VIAS FERRATAS, SPLITBOARD.
(PREZO 6 €)

Share Button