QUE É A FGM?

Federación Galega de Montañismo pódese describir facilmente como “unha asociación de clubs” formado por tódolos deportistas montañeiros federados de Galicia. 

En realidade a definición vén dada polos seus Estatutos e polas Leis que regulan a súa forma xurídica.
A Federación Galega de Montañismo é unha persoa xurídica sen ánimo de lucro con plena capacidade, recoñecida pola Xunta de Galicia e amparada pola Lei do Deporte de Galicia. A súa actividade consiste en agrupar aos deportistas e clubs do deporte do montañismo de Galicia e colaborar cos organismos públicos na promoción e regulación deste deporte en tódalas súas variedades, segundo consta nos seus Estatutos.
Federación Galega de Montañismo tamén está integrada dentro da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada (FEDME) e ostenta de maneira exclusiva a representación desta dentro de Galicia no referente ao deporte que constitúe o seu obxecto social, conservando en tal integración a súa personalidade xurídica, o seu patrimonio propio e diferenciado, o seu presuposto e o seu réxime xurídico particular.
Actualmente ten o seu domicilio social e estatutario na rúa Fotografo Luís Ksado 17 – oficina 10 – c.p. 36209 de Vigo.
Está rexistrada como entidade deportiva no Rexistro Oficial da Xunta de Galicia.

Réxime legal aplicable (relación da lexislación máis importante):

 • Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia.
 • Lei 11/1997 Lei Galega do Deporte e Lei 10/1990 do Deporte a nivel estatal.
 • Real Decreto 228/1994 de Federacións Deportivas Galegas e Real Decreto 1835/1991 de Federacións Deportivas a nivel estatal.
 • Lei Orgánica 1/2002 reguladora do dereito de Asociacións.
 • R.D.L. 1497/2003 de 28 de novembro que desenvolve o Regulamento de Asociacións.
 • A súa contabilidade e fiscalidade está suxeita ás normas xerais e a normas particulares para Federacións Deportivas e Organizacións Non Gubernamentais (ONG).

Lexislación – Normativa deportiva galega – Lei 3/2012 do 2 de abril do Deporte de Galicia
Estatutos da Federación Galega de Montañismo (2014) 
– ESTATUTOS DA F.G.M. 2014
Transparencia e bo Goberno

Xunta Directiva da Federación Galega de Montañismo

SAÚDA DO NOVO PRESIDENTE:

Adolfo Puch Domínguez 

XUNTA DIRECTIVA
Presidente Adolfo Puch Domínguez
Vicepresidente (Área Deportiva e Refuxios) Raúl Leirós Gutierrez
Vicepresidente (Área de Comunicación e Coordinación de Árbitros de Carreiras por Montaña) Manuel Domínguez Iglesias
Secretario Xeral e Coordinador de Sendeirismo Alberto Canle Campuzano
Vogal Promoción Infantil-Xuvenil Fernando Pérez Iglesias
Vogal Coordinador de Actividades Deportivas Alfonso Soto Herrero
Vogal de Accesos a Montaña e Medioambiente Margarita Malvar Álvarez
Vogal de Barranquismo e Material Deportivo Antonio Paredes Chapela
Vogal de Andainas Eduardo Barrosa Picón
Vogal de Carreiras por Montaña e Delegado do Equipo da F.G.M. Xosé Antón Vázquez Pérez
Vogal de Equipamento Zonas Escola de Escalada e Delegado do Equipo da F.G.M. José Antonio Villar Comesaña
Vogal de Escalada de Competición e Asesor de Estruturas de Escalada César Álvarez Pérez
Vogal de Esquí de Montaña Isaac Díaz Parga
Vogal Asesora Xurídica Ana Alonso Otero
Vogal de Novas Tecnoloxías aplicadas o Deporte  Felipe Martínez Redondo
Delegado da F.G.M. na provincia de A Coruña  Xan Ramírez Gómez
Delegado da F.G.M. na provincia de Lugo  Xoán Antón Monasterio López
Delegado da F.G.M. na provincia de Ourense e Vogal de Montañeiros Veteranos da F.G.M.  Elías Rodríguez Gómez
Vogal  Iñaki Bilbao Castro
Vogal  Manuel Doce Blanco
PERSONAL ADMINISTRATIVO E TÉCNICO
Secretaria
María Isabel Alonso Otero
Director Técnico José Manuel Pérez Prego
 
Share Button
 • Estamos en Facebook!

 • DESCARGAS

 • FOTOS DAS ACTIVIDADES

 • 2017 MARCHA NÓRDICA

 • 2017 Alto Atlas Marroquí

 • 2017 DÍA DO SENDERISTA DE ESPAÑA

 • 2017 COPA GALEGA DE ESCALADA

 • 2017 COPA GALEGA ANDAINAS 50 KM

 • 2017 COPA GALEGA ANDAINAS MEDIA DISTANCIA

 • 2017 COPA GALEGA CARREIRAS POR MONTAÑA

 • METEOROLOXÍA