AVISO IMPORTANTE A TODOS OS ESCALADORES

Penedo de OrencioAdxuntamos unha carta do vogal de equipamentos da FGM avisando das rupturas dalgúns anclaxes fixos en zonas de escalada da costa norde. Pensamos que todos os anclaxes da costa poden estar en condicións semellantes.

Pregramos a todos os escaladores coídense moito de onde van escalar, xa que están a romper anclaxes a poucos newtos de solicitación.

Os escaladores da zona norde xa o saben e coñecen, pero aqueles que desexen visitar esas zonas están expostos a sufrir un accidente polo descoñecemento.

Como podedes imaxinar a foto non se corresponde cos equipamentos da zona norde.

Equipamiento costa coruñesa

Share Button
This entry was posted in Varios. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • PROGRAMA Eu son DGAN

    eu son dgan

  • Estamos en Facebook!

  • DESCARGAS

  • FOTOS DAS ACTIVIDADES

  • 2018 COPA GALEGA CARREIRAS POR MONTAÑA

  • 2018 COPA GALEGA ANDAINAS 50 KM

  • 2018 COPA GALEGA DE ESCALADA

  • METEOROLOXÍA