AVISO A TODOS E TODAS ESCALADORES QUE SE ACHEGUEN A DONÓN E CABO UDRA

A zona de escalada de Donón e Cabo Udra atópase dentro da zona de Rede Natura, polo tanto se algunha persoa quere escalar neste sitios te que pedir unha autorización ao Servicio de Conservación da Natureza de Pontevedra.

A solicitude ten que entrar por rexistro oficial. Axuntamos un modelo que pode ser empregado por todos nós cando queiramos escalar en Donón ou en Cabo Udra.

Recomendan entregar a solicitude de escalada cun mínimo de dúas semanas, polo tanto hai que axustar ben as tadas de solicitude para á práctica da escalada.

Este aviso na web e a solicitude deseñada ten por obxectivo actuar de manera preventiva para que ningún escalador e escaladora poda sofrir unha sanción administrativa e vésaxe perxudicado. Por suposto nós estamos a traballar para que a regulación sexa máis racional e poidamos seguir practicando a escalada.

Impreso_DONON

Share Button
This entry was posted in COMUNICADOS. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • PROGRAMA Eu son DGAN

    eu son dgan

  • Estamos en Facebook!

  • DESCARGAS

  • FOTOS DAS ACTIVIDADES

  • 2018 COPA GALEGA CARREIRAS POR MONTAÑA

  • 2018 COPA GALEGA ANDAINAS 50 KM

  • 2018 COPA GALEGA DE ESCALADA

  • METEOROLOXÍA