APLICACIÓN DO REGULAMENTO DE ESCALADA

Recentemente publicouse unha nota no facebook do clube AMI no que se fai referencia a acontecementos acaecidos na primeira proba da Liga de Clubes de Escalada en Bloque en Ourense o un de abril.

O publicado no facebook ven a consecuencia da descalificación dun rapaz que é menor de 12 anos, e segundo o regulamento da FEDME, e en consecuencia, o noso tamén,  xa que non podemos contradecir regulamentos superiores, os menores de doce anos non poden participar nas competicións oficiais de escalada. A comunicación da descalificación fíxose despois de acontecida a competición, xa que non se tiña información sobre a idade do rapaz ao inicio da mesma.

Dende a FGM temos que asumir o erro de non comprobar as datas de nacemento de todas as licencias dos inscritos na competición. Sempre imos xustos de tempo e non se pudo facer unha revisión pormenorizada. Apoiamosnos na voluntariedade e boa disposición das organizacións, pero as veces eso non chega. Situación a correxir no futuro para que non se repita.

Dende a FGM apoiamos as decisións que tomen os árbitros, xa que eles e elas velan para que nas competicións cúmpranse os regulamentos, os cales deben ser coñecidos por todos, os propios competidores e clubes.

Sentimos o malestar que se poido producir, pero a decisión é firme, e non cabe ningún recurso xa que está escrito no regulamento.

Share Button
This entry was posted in ESCALADA. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • PROGRAMA Eu son DGAN

    eu son dgan

  • Estamos en Facebook!

  • DESCARGAS

  • FOTOS DAS ACTIVIDADES

  • 2018 COPA GALEGA CARREIRAS POR MONTAÑA

  • 2018 COPA GALEGA ANDAINAS 50 KM

  • 2018 COPA GALEGA DE ESCALADA

  • METEOROLOXÍA