A FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO COS NENOS E NENAS CON DOENCIAS

A FGM colaborará con técnicos da EGAM, no campamento para nenos en nenas que teñen doencias polo cancro que celebrarase en Lugo durante os días 10 a 14 de xullo e que leva o nome “Somos Unidos polo Cancro”.

A colaboración xurde a partires da iniciativa dos clubes de montaña da cidade de Lugo e a Asociación Somos Unidos polo Cancro. Esta asociación existe polo obxecctivo de mellorar a calidade de vida das persoas con cancro. Con este campamento adicado aos cativos, preténdese que desfruten de actividades que se desenvolven no medio natural e ter experiencias novas como é a convivencia praticando actividades propias do montañismo como a escalada, o sendeirismo, durmir unha noite fora (vivac), en poucas palabras, que teñan as mesmas posibilidades e experienicas que todos.

 

Share Button
This entry was posted in Varios. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • PROGRAMA Eu son DGAN

    eu son dgan

  • Estamos en Facebook!

  • DESCARGAS

  • FOTOS DAS ACTIVIDADES

  • 2018 COPA GALEGA CARREIRAS POR MONTAÑA

  • 2018 COPA GALEGA ANDAINAS 50 KM

  • 2018 COPA GALEGA DE ESCALADA

  • METEOROLOXÍA